AFL 1970 MEZUNLARI
Aramızdan çok erken ayrılan Zeki Vaizoğlu

Zeki Vaizoglu
geriye dön